Class Scene7AssetSet


 • public class Scene7AssetSet
  extends Object
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   List<Scene7AssetSetMember> getAssetSetMembers()
   Return the list of asset set members
   String toString()
   Return the proper representation for the asset set Examples: 1-row SpinSet2d: ${getCatalogId([a|48358052])},${getCatalogId([a|48358054])},${getCatalogId([a|48358053])} 3-row SpinSet2d: {${getCatalogId([a|4540947])},${getCatalogId([a|4540948])},${getCatalogId([a|4540949])}},{${getCatalogId([a|4561615])},${getCatalogId([a|4540949])}},{${getCatalogId([a|4541014])},${getCatalogId([a|4540948])}} MediaSet: ${getCatalogId([a|36594182])};${getCatalogId([a|36594182])};advanced_image;,${getCatalogId([a|40524221])};${getCatalogId([a|40524221])};spin;,${getCatalogId([a|424372576])};${getCatalogId([a|424372576])};advanced_imageset;
  • Method Detail

   • getAssetSetMembers

    public List<Scene7AssetSetMember> getAssetSetMembers()
    Return the list of asset set members
    Returns:
    List of Scene7AssetSetMember objects
   • toString

    public String toString()
    Return the proper representation for the asset set Examples: 1-row SpinSet2d: ${getCatalogId([a|48358052])},${getCatalogId([a|48358054])},${getCatalogId([a|48358053])} 3-row SpinSet2d: {${getCatalogId([a|4540947])},${getCatalogId([a|4540948])},${getCatalogId([a|4540949])}},{${getCatalogId([a|4561615])},${getCatalogId([a|4540949])}},{${getCatalogId([a|4541014])},${getCatalogId([a|4540948])}} MediaSet: ${getCatalogId([a|36594182])};${getCatalogId([a|36594182])};advanced_image;,${getCatalogId([a|40524221])};${getCatalogId([a|40524221])};spin;,${getCatalogId([a|424372576])};${getCatalogId([a|424372576])};advanced_imageset;
    Overrides:
    toString in class Object
    Returns:
    String