Interface CTCf

  • Method Detail

   • getFormat

    String getFormat()
    Gets the "format" attribute
   • xgetFormat

    STFormat xgetFormat()
    Gets (as xml) the "format" attribute
   • isSetFormat

    boolean isSetFormat()
    True if has "format" attribute
   • setFormat

    void setFormat​(String format)
    Sets the "format" attribute
   • xsetFormat

    void xsetFormat​(STFormat format)
    Sets (as xml) the "format" attribute
   • unsetFormat

    void unsetFormat()
    Unsets the "format" attribute