Interface CTMarkupRange

  • Method Detail

   • xgetDisplacedByCustomXml

    STDisplacedByCustomXml xgetDisplacedByCustomXml()
    Gets (as xml) the "displacedByCustomXml" attribute
   • isSetDisplacedByCustomXml

    boolean isSetDisplacedByCustomXml()
    True if has "displacedByCustomXml" attribute
   • setDisplacedByCustomXml

    void setDisplacedByCustomXml​(STDisplacedByCustomXml.Enum displacedByCustomXml)
    Sets the "displacedByCustomXml" attribute
   • xsetDisplacedByCustomXml

    void xsetDisplacedByCustomXml​(STDisplacedByCustomXml displacedByCustomXml)
    Sets (as xml) the "displacedByCustomXml" attribute
   • unsetDisplacedByCustomXml

    void unsetDisplacedByCustomXml()
    Unsets the "displacedByCustomXml" attribute